Krštenje
Prva pričest
Krizma
Vjenčanje

Župne obavijesti

Velika subota

10-04-2023

Velika subota završava Vazmenim bdijenjem koje uvodi u nedjelju Kristova Uskrsa. Crkva bdije uz novi blagoslovljeni oganj i razmišlja o velikom obećanju, sadržanu u Starom i Novom zavjetu, o konačnom oslobođenju od staroga ropstva grijeha i smrti. Ovaj dan Crkva se zadržava kod Gospodinova groba te u molitvi i postu razmišlja o Njegovoj muci, smrti i silasku u podzemlje. Dopušteno je slaviti samo sakramente pomirenja i bolesničkoga pomazanja, a sveta pričest može se dijeliti samo kao popudbina.

I u našoj župnoj Crkvi, s početkom u 20:00 sati, održano je vazmeno bdijenje u svetoj noći, a nakon bdijenja blagoslovilo se uskrsno jelo. Kristov grob čuvali su članovi DVD-a Hrebinca, Lonjice, Brckovljana i Gračeca. Zahvalni smo našim DVD-ovima župe na čuvanju Božjeg groba.

Kliknite na fotografiju da pogledate i ostale

Također je običaj da se u Vazmenoj noći u zajedništvo Crkve prime katekumeni. Katekumenat je priprava odraslih za primanje sakramenata kršćanske inicijacije. Sakramenti kršćanske inicijacije jesu krštenje, Euharistija i Sveta potvrda. Svećenik katekumene krsti vodom iz studenca koji je blagoslovio na Vazmenomu bdijenju. U taj se studenac također uranja i Uskrsna svijeća.

Piše Ivan Katić

ŽUPNI OGLASI

U subotu 30. rujna neće biti susreta ministranata.

U subotu 30. rujna započinju kateheze za prvopričesnike u 9:00 sati u Brckovljanima i Lonjici

U nedjelju 1. listopada pozivam sve roditelje krizmanika na misu u 11:00 sati. Nakon sv. Mise bit će roditeljski sastanak za roditelje krizmanika.

NAJAVA HODOČAŠĆA:

15. LISTOPADA 2023. – Marijansko svetište Mariagyud, Pečuh – Mađarska

4. STUDENOG 2023. – Vukovar i Ilok


RAD CARITASA

Srijeda od 16:00 do 18:00 sati

DONIRAJMO ZA POTREBE CARITASA
Župa Sv. Brcka BIS. - S. Radića 106 – Brckovljani 10 370 Dugo Selo
IBAN HR4623600001502971280
Opis plaćanja - Donacija za Caritas

Čitajmo katolički tisak

• Glas Koncila, Katolički tjednik, MAK, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Živo vrelo. Prijavimo se kao pretplatnici na nove brojeve katoličkih tiskovina.