Župni Caritas

Karitativni rad župe dugogodišnja je praksa, koju su uglavnom provodili župnici u suradnji sa zvonarima i najbližim suradnicima. Te su aktivnosti postajale sve intenzivnije, osobito u ratnim devedesetim godinama. Uz podršku tadašnjegžupnika vlč. Milana Pušeca,župniCaritas je i služeno osnovan kada je potvrđen od Nadbiskupskog duhovnog stolau listopadu 2014. godine. Župni Caritas imao je tada 14 volontera. Župna statistika 2014 g. bila je: 49 korisnika, od samaca do višečlanih obitelji. S vremenom broj se korisnika smanjio samo na najpotrebitije, a time se je omogućila učestalija i značajnija pomoć preostalim korisnicima. Nastoji se u okviru mogućnosti volontera i donatora pomoći u poboljšanju životnih uvjeta korisnika. Tako je uz njihovu pomoć i pomoć izvođača, jedinica lokalne samouprave realizirano više projekata različitih obima; od kompletne obnove objekta, djelomičnog uređenja pa do nabave i donacijegrađevinskog materijala korisniku.

Pomoć korisnicima prilagođava se njihovim specifičnim potrebama:

  -Nabava i distribucija paketa hrane, te donacija voća

  -Prikupljanje odjeće

  -Prema potrebi nabavanamještaja i kućanskih aparata

  -Nabava drva za ogrjev

  -Pomoć u održavanju stambenog prostora

  -Pomoć u većim građevinskim radovima

  -Jednokratna pomoć bolesnicima sa skupim terapijama

  -Jednokratni prigodni darovi potrebnoj djeci za pričest i krizmu

  -Posudba ortopredskih pomagala (med. krevet, kolica, štake i sl.)

Aktivnosti volontera:

  -Mjesečno dežurstvo u karitasovom skladištu

  -Prikupljanje i distribucija paketa hrane

  -Pomoć u nabavi i prijevozu namještaja

  -Kućanski popravci u domu korisnika

  -Kućni posjeti

Financiranje

Gotovo sva sredstva prikupe su donacijama, jednim dijelom direktnim darom dobročinitelja, a jednim dijelomaktivnostimavolontera – prodajom svijeća, dijeljenjem maslinovih grančica, adventskih vjenčića, božićnih jaslica i slično. Redovito novčanu donaciju karitas prima od OŠ Stjepan Radić iz Brckovljana, koja dobrotvornim koncertima i drugim aktivnostima prikuplja sredstva i podupire Župni Caritas, te ujedno kroz takve aktivnosti senzibilizira djecu i mlade o važnosti brige za bližnjega u potrebi.

Danas Župni Caritas broji 15 volontera i brine za 22 korisnika.

Kliknite na fotografiju da pogledate i druge fotografije.