Krizma

Za sakrament Svete Potvrde potrebno je:

- Prijaviti se: https://www.e-zupe.com/najava/krizmanici/zupa-brckovljani

- Ako kandidat nije kršten ili pričešćen u našoj župi, potvrda o krštenju i pričesti

- Redovito pohađanje župne kateheze

- Posvjedočenje (za kuma)

ovaj dokument izdaje župni ured na čijem teritoriju kum/a ima prebivalište; ukoliko župa prebivališta kuma/e nema podataka o primljenim sakramentima, kum/a potvrdu o primljenim sakramentima može podići u župi krštenja na temelju koje će dobiti posvejdočenje

Tko može biti kum? Osoba koja je navršila šesnaest godina života, katolik je, krštena i potvrđena te provodi život u skladu s vjerom i preuzetom službom. Osoba koja živi u vanbračnoj zajednici, samo civilnom braku ili na neki drugi način ne živi svoju vjeru ne može biti kum. Potrebno je na vrijeme se informirati o ovim uvjetima kako bi izbjegli neugodnosti u zadnji čas. Za nejasnoće, slobodno konzultirati Kan. 874 ili vlastitog župnika.

Odrasli koji žele primiti sakramenat svete potvrde neka se jave u župni ured kako bi se uključili u katekumenat. Redoviti katekumenat počinje na jesen na početku pastoralne godine, a završava primanjem sakramenta na Veliku subotu.

IZ KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE

1315 - “Kada su apostoli u Jeruzalemu čuli da je Samarija prigrlila riječ Božju, poslaše k njima Petra i Ivana. Oni siđose i pomoliše se za njih da bi primili Duha Svetoga. Jer još ni na koga od njih ne bijaše sišao; bijahu samo kršteni u ime Gospodina Isusa. Tada polagahu ruke na njih, i oni primahu Duha Svetoga” (Dj 8,14-17).

1316 - Potvrda usavršuje krsnu milost; ona je sakrament koji daje Duha Svetoga da nas dublje ukorijeni u božansko posinstvo, da nas čvršće pritjelovi Kristu, da ukrijepi našu vezu s Crkvom te nas tješnje pridruži njezinom poslanju i pomogne da kršćansku vjeru svjedočimo riječju i djelima.

1317 - Potvrda, kao i krštenje, u dušu kršćana utiskuje duhovni biljeg ili neizbrisiv karakter; zato se ovaj sakrament može primiti samo jednom u životu.

1318 - Na Istoku se ovaj sakrament dijeli neposredno po krštenju; nakon čega slijedi sudjelovanje u euharistiji. Ta predaja ističe jedinstvo triju sakramenata kršćanske inicijacije. U latinskoj Crkvi ovaj se sacrament dijeli kada kršćanin dozrije do dobi razuma, a njegovo je slavlje redovito pridržano biskupu. To označuje da ovaj sakrament učvrscuje crkveni vez.

1319 - Potvrđenik koji je dostigao dob razuma treba, primajući sakrament, ispovjediti vjeru, biti u stanju milosti, imati nakanu da primi sakrament te biti spreman prihvatiti zadaću Kristova učenika i svjedoka, u crkvenoj zajednici, i u zemaljskim poslovima.

1320 - Bitni obred potvrde je pomazanje svetom krizmom na čelu krštenoga (na Istoku također i po drugim dijelovima tijela), uz polaganje ruke podjelitelja i rijeci, u latinskom obredu: “Accipe signaculum doni Spiritus Sancti – Primi pečat Dara Duha Svetoga”; a u bizantskom obredu: “Pečat Dara Duha Svetoga”.

1321 - Kad se potvrda slavi odijeljeno od krštenja, povezanost s krštenjem izražena je među inim obnovom krsnih obećanja. Slavlje potvrde za vrijeme euharistijskog slavlja ističe jedinstvo sakramenata kršćanske inicijacije.