Radovi u župi

Radovi na čišćenju tavana i tornja župne crkve 2021. godine
Dogradnja i rekonstrukcija pastoralnog doma

Kliknite na fotografiju da pogledate i druge fotografije.